Grand Juniors


I 2007 skulle Grand Hotel totalrenovere tolv Junior Suites. Karina ga alle en egen farge. Bruktfunn fra Fretex, Sinsen Brukt og Grands egen kjeller ble blandet med ny design. Resultatet ble klassisk luksus med en tvist. FOTO: GRAND HOTEL

Related Projects