Personvernerklæring og samtykke til bruk av data

Vi tar personvern og dine private rettigheter på alvor og sørger for at våre kunders data samles inn, bearbeides og lagres på en forsvarlig og trygg måte. Det er viktig for oss å overholde gjeldene lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir oss.

Denne personvernerklæringen gjelder for vårt nettsted; eskeinterior.no, nyhetsbrev og andre kommunikasjonskanaler, herunder sosiale medier. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som registreres om deg når du besøker nettstedet vårt, bestiller varer hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss. I tillegg finner du informasjon om hvorfor vi samler inn data samt dine rettigheter knyttet til dette.

Eske As er ansvarlig for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger. Du kan når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre, endre eller slette dataene.

Dersom du har spørsmål til oss angående registrerte persondata eller annet innen personvern, vennligst kontakt oss.

Eske Interiør
Sofiesgate 16
0170 Oslo
E-post: info@eskeinterior.no
Tlf: 400 05 253
Organisasjonsnummer: 987 101 687

Når samler vi inn personopplysninger om deg, og hvilken informasjon blir samlet inn?

  • Når: Ved henvendelser til oss enten personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller nettsiden vår.
  • Hvor lenge: Normalt sett anses et kjøp som opprettelse av fast kundeforhold.
  • Hva: Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.
  • Sensitivitet: Vi lagrer ingen form for sensitiv persondata. Dette overlates til eksterne (se under).

Opprettelse av kundekonto

For alle kunder som bestiller varer hos oss, enten på nett eller i butikk, opprettes en kundekonto. Dersom du handler på nett oppretter du også eget passord tilknyttet din kundekonto.

Kundekontoen kan gi deg tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger. Her kan du blant annet finne opplysninger om dine bestillinger, og du kan redigere personopplysningene dine, laste de ned i et lesbart format eller angi ønske om å motta nyhetsbrev når det er tilgjengelig. For at vi skal kunne redigere dine data i lokal database også, kan du kontakte oss på e-post.

Når det opprettes en kundeprofil hos oss bruker vi kun de opplysningene fra deg som er nødvendige for at vi skal kunne utføre de avtalte pliktene vi har ovenfor deg. Personopplysninger vi innhenter kan være navn, kjønn, kontaktinformasjon, og betalingsinformasjon. Hensikten med innhenting av personopplysninger inkluderer for eksempel salg i nettbutikk, levering av varer og kommunikasjon i forbindelse med produkter og tjenester vi tilbyr.

Håndtering av data
Vi håndterer data på en sikker måte. Vi har egne rutiner for opprettholdelse og kontinuerlig forbedring av trygg lagring av alle personlige data.

Bruk av data hos tredjepart

For å få brukerinnsikt om våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Det vil si ta når du bruker nettsiden vår, sendes også anonymiserte opplysninger om hvordan du bruker nettsiden til tjenester som Facebook, Google Analytics og tilsvarende. Alle informasjonskapsler i bruk på vår web kreves for at siden skal fungere normalt. Du kan selv slå av informasjonskapsler for din nettleser, men varekjøp kan ikke gjennomføres som normalt uten informasjonskapsler slått på.

Behandlingens formål og hjemmel 

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

  • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss, inkludert ordrebekreftelse, faktura, påminnelser, oppdateringer og lignende.
  • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler).
  • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Vi har en samtykkepolicy for å sende ut abonnementsbasert kommunikasjon som nyhetsbrev, noe som krever at du samtykker til å motta den.
  • Vi lagrer kjøps- og ordrehistorikk i henhold til regnskapsloven.
  • I tillegg vil personopplysningene brukes til å sikre eventuelle rettskrav som er oppstått under kundeforholdet.
  • Videre behandles personopplysningene for å opprettholde et register over våre kunder.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettstedet vårt kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden. IP-adresser kan ikke brukes til å identifisere personer.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Sensitive personopplysninger som eventuelt legges inn når man kommer til utsjekken i nettbutikken, er informasjon som ikke lagres i nettbutikken, men sendes til og lagres hos betalingsleverandør, eksempelvis Stripe(https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation), nets eller Bambora(https://www.bambora.com/en/en/compliance/gdpr/).

Våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR, EUs personvernlovgivning.

Innsyn av lagrede personopplysninger og dine rettigheter.

Lovgivningen gir deg rett til å se hvilke personopplysninger vi har om deg, og du kan få innsyn i alle opplysninger vi har lagret ved å ta kontakt med oss via overnevnte adresser.

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av eventuelle rettskrav. Nettstedet lagrer kun informasjon i EU/EØS-land og i godkjente land iht. GDPR.

Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen.

Kunde kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som lagres om, og be oss korrigere, slette eller sende opplysningene i et maskinlesbart format. Kunde har oversikt over en del opplysninger på profil på nettsidene. Alle forespørsler må gjøres fra registrert e-post og sendes til info@eskeinterior.no.  Behandlingstid er lovfestet til å være maksimalt 30 dager.

Ønsker du å melde deg av nyhetsbrev kan dette enkelt gjøres ved å følge lenken nederst i nyhetsbrevet, eller ved å følge denne lenken.